MTRL

I stället för 9 språk kanske man ska säga (Två av de fem officiella samiska språken i Sverige. De övriga tre är umesamiska, pitesamiska och lulesamiska). Att många har nordsamiska som modersmål i vår kommun beror på  statens tvångsförflyttningar av nordsamiska renskötarfamiljer från Karesuandoområdet under 1900-talets första hälft.

 

 

Translate »