Event

Många kommer upp till samevistet under Nybyggarveckan.   FOTO: STANLEY ALMQVIST

Nybyggarveckan
Under Nybyggarveckan i Vilhelmina har sameföreningen kulturdagar vid vistet. Den samiska kulturen är en självklar del av livet här, både i nutid och historiskt sett. I vårt område  började nybyggartiden på 1700-1800 talet. Då fanns samerna här på sina lappskatteland. Många samer blev de första så kallade nybyggarna.
Vi har också seminarier och samlingar nere i centrum under Nybyggarveckan.

Samuel hjälper en liten flicka att kasta lasso för första gången.   FOTO: CARINA OLOFSSON
Här berättar Malin Blind om de olika koltarna på Hembergsskolan.    FOTO: CARINA OLOFSSON

Temadag på skolan om slöjd och koltar
Malin Blind besöker Hembergsskolan tillsammans med Carina Olofsson. De visar eleverna samisk slöjd och koltar från sydsamiskt och nordsamiskt område.
För att ge elever temadagar samarbetar Sameföreningen, Vilhelmina södra sameby, Vilhelmina samiska förvaltningskommun och skolorna.

Svenska mästarna, Luleå damhockey, på besök vid vistet. Vilhelmina hockey arrangerade träffen med Ulrika Svensson Näslund och Ingvar Näslund som värdar.   FOTO: CARINA OLOFSSON
Region Västerbotten höll möte på vistet 2019.   FOTO: CARINA OLOFSSON

Konferensplats
På konferens lämnar man rutiner och invanda mönster för att verkligen fokusera på något. Både inomhus och ute bjuder vistet på inspiration för nya tankar, perspektiv och bra känsla.

Translate »