Mats Fahlén

Mats Fahlén har i hela sitt vuxna liv producerat konst och konsthantverk av olika slag: teckningar, målningar och reliefer samt knivar, kåsor, skålar, skulpturer; i olika stilar och tekniker.
I konsthantverket använder han mest vrilar, där han utgår från vrilens form och försöker locka (eller tvinga) den att ge så estetiskt och uttrycksfullt resultat som möjligt.
Mats Fahlén föddes 1938 i Malgovik.

Translate »