Mer om samer

Vilhelmina samiska förvaltningskommun
vilhelmina.se/saepmie-sápmi
Vilhelmina samiska förvaltningskommun är en del av Vilhelmina kommun.

Skogsmuseet
skogsmuseet.se
Skogsmuseet i Lycksele har en stor samling samiska föremål.

Ajtte museum
http://www.ajtte.com
Ájtte som ligger i Jokkmokk är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten.

Sametinget
sametinget.se
Sametinget är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament som väljs av Sveriges samer. Sametinget kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.

Samiskt informationscentrum
samer.se
Samiskt informationscentrum finns i Östersund, på Tullkammaren vid det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije.

Minoritet.se
minoritet.se
Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se.

Kulturcentret Gaaltije 
gaaltije.se
Gaaltije finns i den f.d. Tullkammaren i centrala Östersund / Staare. Syftet är att driva det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.

Translate »