Mer om samer

Vilhelmina samiska förvaltningskommun vilhelmina.se/saepmie-sápmi Vilhelmina samiska förvaltningskommun är en del av Vilhelmina kommun.
Skogsmuseet skogsmuseet.se Skogsmuseet i Lycksele har en stor samling samiska föremål. Balka baalka.se Samarbete i södra Saepmie på både svensk och norsk sida. Ajtte museum www.ajtte.com Ájtte som ligger i Jokkmokk är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten. Sametinget sametinget.se Sametinget är både en statlig myndighet och ett samiskt parlament som väljs av Sveriges samer. Sametinget kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor. Samiskt informationscentrum samer.se Samiskt informationscentrum finns i Östersund, på Tullkammaren vid det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije. Minoritet.se minoritet.se Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se. Kulturcentret Gaaltije gaaltije.se Gaaltije finns i den f.d. Tullkammaren i centrala Östersund / Staare. Syftet är att driva det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.
Translate »