Kort historik

Det har förstås ”alltid” bott samer i Vilhelmina även om vår förening bara är ca 30 år gammal. Därför: en kort och kortfattad historik.

Förening
Föreningen heter från och med 2019 Vualtjeren saemien siebrie. På svenska blir det Vilhelmina sameförening.
Tidigare namn var Vualtjere duodji som betyder Vilhelminaslöjd. Vilhelmina sameförening började som en förening för sameslöjdare 1992. Sven-Åke Risfjäll, Max Lundström, Lena Lundin Skott, Ann-Marie Persson och Axel Fjällström var den första styrelsen.
Sedan dess har intresset breddats till allt som är samiskt i vårt område.

Byggnader
Under 1990-talet byggdes ett sydsamiskt viste uppe på Kyrkberget. Sedan dess har vi byggt vidare med olika typer av kåtor och bodar.
Utöver vistet så har föreningen en liten stuga uppe på Gäddsjöklumpen, på kanten av Blaikfjället.

Platsnamn
Ett stort arbete med att samla in och sammanställa ortnamn och namn på platser i naturen startade på 1990-talet. Vi har nu en databas med tusentals samiska namn.

Språk
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 gav oss både motivation och nya möjligheter. Vi har kontinuerliga kvällskurser i sydsamiska och vi uppmuntrar de som “har språket” att använda det. Några medlemmar har tagit klivet att studera sydsamiska på universitetsnivå, andra går vidare genom att söka sig till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Där får de studera både språk och slöjd. Så tillsammans med skolans elever som läser samiska som modersmål eller språkval blir vi fler och fler som talar samiska i Vualtjere. Dan soe luste! Så roligt!

Translate »