Kortfakta

Namn
Vilhelmina sameförening
Vualtjeren saemien siebrie – förkortat Vuass

Syfte
Föreningen värnar och utvecklar
samiskt liv och tradition
i vårt område.

Organisation
Vilhelmina sameförening är en ideell förening som bildades 1992.

Verksamhet
Nätverkande, kulturevenemang, utbildning, dokumentation och kunskapsbyggande.

Sammanhang
I Vilhelmina kommun finns två andra sameföreningar vi samarbetar med
Faepmien saemien siebrie (Fatmomakke sameförening) och Faepmien saavreme siebrie (Fatmomakke idrottsförening)
Vi har god kontakt med renskötare i Vilhelmina södra sameby och Vilhelmina norra sameby som ger oss tillgång till slöjdmaterial.
Dessutom samverkar vi med Vilhelmina samiska förvaltningskommun och Sametinget.

Translate »