Presentation

Kom till vistet på Kyrkberget så kan vi i föreningen guida och berätta om samiskt liv i Vilhelmina.    FOTO: LENA EDLUND

Upplev kulturen
Föreningen håller kurser för våra medlemmar i samiska, slöjd, mat och allt som hör till samisk kultur och liv.
Vi tar emot grupper och skolklasser för utbildningsdagar och visar vistet och traditionellt samisk kunskap: slöjd, konst, gompa, skohö, skinnberedning till exempel.
Under kommunens stora kulturevenemang, Nybyggarveckan, har vi kulturdagar på vistet.

Upptäck landskapet
I samarbete med Västerbottens museum har vi inventerat samiska kulturmiljöer och fornlämningar.
Samiska ortnamn och platsnamn i naturen räddar vi medan någon kommer ihåg dem.
Mer om namnen här!

Möt oss här
I Vilhelmina har vi ett viste på Kyrkberget; ett slags friluftsmuseum med många aktiviteter, olika typer av kåtor, bodar och hus.
Mer om vistet här!

Translate »