Fornlämningar

Lämningar efter de människor som levt här finns överallt i landskapet. Ett otränat öga ser dem inte men här kommer snart några exempel på vad man kan hitta.

Translate »