Saemiej åålmegebiejjie – Samefolkets dag

6 februari – Samefolkets dag – Grattis!

Vi firar dagen till minne av det första samiska landsmötet som hölls den 6 februari 1917 i Trondheim. Då samlades samer, i ett gränslöst möte, för att ta upp gemensamma frågor.

Vår vackra samiska flagga blev antagen 1986. Blått står för vatten, rött för elden och kärleken, gult för solen och grönt för naturen. Cirkeln, den blå delen symboliserar månen och den röda solen, visar att allt hör ihop. Vi har också en nationalsång – Samefolkets sång.

 

Translate »