Årsmöte i Fatmomakke sameförening

GOHTJEME JAEPIETJÅANGHKOSE
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ståvroe / styrelsen hälsar alla välkomna till Årsmöte för Faepmie Saemien Siebrie
Datum: Lördag den 6e Maj 2023 kl 11:00 – 15:00
Plats: Marsfjäll Mountain Lodge, Saadteskenjuana/Saxnäs
Kom ihåg att ni behöver betala medlemsavgift för att ha rösträtt.
OBS! STADGEREVIERINGAR KOMMER ATT BEHANDLAS!
Årsmöteshandlingar delas ut på plats, men kan fås via mail/pappersform på begäran till Saara, sara.hermansson@hotmail.com / nr 070-8589470.

För frågor om medlemskap, kontakta saemiensiebrie.faepmie@gmail.com
eller ordförande Evelina Olofsson nr 0706507967.

Translate »