Prata samiska med mobilen!

Några av Ingas kollegor på Divvun och ett par länkar till vidare info

Inga Lill Sigga Mikkelsen berättade om samiskt språkstöd i digitala kanaler i dag. Hon är forskare och lärare på universitetet i Tromsø. Utvecklingen av språkstöd i text och tal, gör det viktigt att de samiska språken hänger med i utvecklingen för att vara ett språk som kan användas till vardags. Projektet heter Divvun https://divvun.no

Som vi vet finns det en bra ordbok på nätet: https://baakoeh.oahpa.no Det finns ju också samiska tangentbord med rättstvning i telefonerna. (Sök på Divvun i din app-shop; Google play eller App store)
Divvun har också en automatisk översättare mellan nordsamiska och norska på nätet. Den är inte klar ännu men kan användas med sina fel och brister. Översättning mellan de samiska språken behövs och det är lite enklare eftersom de liknar varandra, medan de ”nordiska” språken och samiska är väldigt olika.
Norska staten satsar vidare på utvecklingen. På svensk sida finns inte den politiska viljan. Men den måste komma.

För den som undrar om inte AI kan fixa det här så är svaret nej. AI språkinlärning behöver stora textmassor. Och inga samiska språk har såna mängder av korrekt skriven text som krävs för att AI ska kunna lära sig språken.
Men om viljan finns kan det ändå göras framöver med gemensamma nordiska ansträngningar.

Lite detaljer om vad som utvecklas på andra sidan fjällkedjan.

Translate »