Hatbrott kartläggs

Brottsförebyggande rådet (Brå) vill intervjua samer som utsatts för hatbrott.
Hatbrott är till exempel att bli kallad nedsättande/kränkande saker, att bli hotad, knuffad, slagen eller sparkad. Hatet kan också riktas mot sådant som tillhör samer, när egendom som skadas eller renar som dödas.

Kontakta Lisa Wallin (Lisa.Wallin@bra.se, 08-527 58 437) eller Lou Huuva (Lou.Huuva@bra.se, 08-527 58 413) om du kan tänka dig att berätta om dina erfarenheter.
Titta på BRÅ:s hemsida

Translate »