Bööresth! *

Välkommen till sameföreningens nya adress på internet.
Du kommer hit med förkortningen vuass.se
eller hela namnet vualtjerensaemiensiebrie.se

Meningen är att du ska få information och nyheter snabbare, och fylligare berättelser om samiskt liv i Vilhelmina kommun. Och kanske lite mer?

* Som du kanske redan vet är bööresth ett hälsningsord på sydsamiska. Ett av många hälsningsord. Och som ansked säger vi nåå nåå.

heelsegh ”gaskeviermie-aajja”
Hälsningar internetfarfar
Stanley Almqvist
info@vuass.se

Translate »