Bygget snart klart

Nu är dörren på plats och resten av detaljerna på gång.
Inflyttningen i vår timrade bod är nära.