Nya kultur-fynd

Lasse Kuhmunen undersöker om det finns kol och bränd jord som bekräftar att det verkligen är en härd..    FOTO: LASSE OLOFSSON

Häromdagen tog några medlemmar en tur till Tjokkola för lite “fornsök” på ett område  där det finns många kåtatomter, härdar, mjölkgropar, renvallar, kallkällor och andra lämningar som inte inventerats tidigare.

Resultatet av dagen blev bl.a. fem tydliga härdar och en mjölkkällare. Men dagens största behållning var ändå en stor och fin kallkälla där vattnet bubblar fram i botten av källan.
Intill alla boplatser finns alltid friskt och gott dricksvatten, en bäck eller en kallkälla. Och runt om noterades kåtatomter, härdar, mjölkgrop och fina renvallar – spår av samer som brukat marken för länge sedan.

 Intill alla boplatser, finns alltid friskt och gott dricksvatten, En bäck eller kallkälla. Lasse Olofsson står och ser på hur vatten bubblar fram i källan.    FOTO: CARINA OLOFSSON
Här strömmar vattnet upp i källan.    FOTO: LASSE OLOFSSON

Mjölkgropen var svår att upptäcka, nästan igenväxt uppe på en kulle. Men med jordsondens hjälp konstaterades stenklädda väggar och stenklädd botten. Under växtligheten, intill gropen, låg stenen som fungerat som lock. Här förvarade någon familj mat en gång i tiden och vi får vara med och känna historiens vingslag innan det är för sent.

En stenklädd mjölkgrop som snart inte syns längre. Naturen tar tillbaka.   FOTO: LASSE OLOFSSON
En härd med jordsonden nedtryckt i de brända lagren av jord och kol.    FOTO: LASSE OLOFSSON

Carina Olofsson

Translate »