Samisk språkvecka v.43

Gïelevåhkoe/Samisk språkvecka

Vecka 43  är en nationell och internationell samisk språkvecka med syfte att synliggöra  och skapa medvetenhet om de samiska språken. Sametingen i Sverige, Norge och Finland önskar att språken ska synas, höras och användas inom alla samhällsområden under språkveckan.

Vualtjeren saemien siebrie  uppmärksammar språkveckan med en tipsrunda, med fokus på sydsamiska språket, vid samevistet på Kyrkberget. Tipsrundan startar vid anslagstavlan där du hittar mer information. Alla kan gå den, du behöver inte kunna sydsamiska. Kanske vet du svaret, annars får du gissa eller googla! Fina bokpriser utlovas. Tipsrundan kommer att finnas uppe under hela veckan. Vi kontaktar vinnarna under v.44. 

Dessutom kommer vi att varje dag under veckan lägga ut några fraser och uttryck på våra sociala medier som kan vara bra att kunna.

Visst låter det kul? Häng med!
Instagram
Facebook

Läs mer om språkveckan här.

Translate »