Sydsamiska språket – Kom och prova på!

Träffar för barnfamiljer och ungdomar startar under vecka 23. Dag och tid får du vid anmälan. Ingen avgift.
Vuxna – nybörjare – träffas onsdag 2 juni kl. 18.00 på vistet.
Ring till Carina för mer information och anmälan, 070-242 56 96.