Språkträffar för barnfamiljer!

Agnes Bergqvist Larneback är en av deltagarna.    FOTO CARINA OLOFSSON

P4 Västerbotten gjorde en intervju med Carina Olofsson, Agnes och Agnes mamma Sara. Det korta inslaget har sänts några gånger under dagen. Men dan soe hijven! Så bra! Att få radiotid lyfter och synliggör de samiska språken.

Både lek och språk på träffarna.    FOTO CARINA OLOFSSON

Sameföreningen får stöd till språkträffarna från Vilhelmina samiska förvaltningskommun, Vilhelmina Folkbibliotek och Sametinget. Vi är så tacksamma för stödet som gör det möjligt att göra någonting istället för ingenting!

Klicka på länken för att höra inslaget

Translate »