Berättarstund, sagor och sägner

Kom och lyssna på samiska sagor och sägner! 
Onsdag 1 september kl. 18.00 på Folkets Hus, Nöjesgården

Matilda Eriksson och Moa Backe Åstot berättar

Det berättande språket – Giehttogiella 
Kom och lyssna när två tjejer från projektet Giehttogiella berättar myter och sagor från Sápmi /Saepmie. Moa och Matilda är från lule- och sydsamiskt område och turnerar runt i Sápmi under höstsommaren 2021 för att berätta och blåsa liv i de historier som redan finns på varje plats. Giehttogiella är det lulesamiska ordet för muntligt berättande.
Berättarstunden, som är på svenska, är ca 45 min och gratis. Vi fortsätter att tänka coronasäkerhet och har därför en stor lokal så att vi kan hålla avstånd. Känner du dig sjuk stannar du självklart hemma.
Alla är välkomna, äldre som yngre, det är en perfekt familjeaktivitet generationer emellan. 

Ungdomar i projektet Giehttogiella

Projektet Giehttogiella
Giehttogiella är ett treårigt projekt som Tjállegoahte driver, med bidrag från Allmänna arvsfonden. Tanken med Giehttogiella är att främja och bevara jojk och samiska berättartraditioner bland barn och unga. Att arbeta med jojk och berättande är också ett sätt att stärka de samiska språken. Projektets syfte är att på lång sikt arbeta för att jojk och berättande tar plats i samiska barns och unga vuxnas vardag. Giehttogiellas berättare kommer att besöka varje plats 2 ggr per termin de närmaste två åren.
Den här gången kommer Matilda Eriksson och Moa Backe Åstot och berättar, nästa gång kommer det andra ungdomar från projektet.

Välkommen! Buerie båeteme!
Arrangeras av Vualtjeren saemien siebrie, Vilhelmina Folkbibliotek och Tjállegoahte

Translate »